Pečeť, specifická značka rodu

Pečeť, což je vlastně takové zatavené razítko , pochází už z dob dávno minulých. Již ve středověku měl každý šlechtický rod svoji specifickou značku, od které se odlišoval. Pečeť většinou korespondovala se znakem, a ten s vlastnostmi, či pověsti daného rodu. Nejčastěji zde byly vyobrazeny zvířata jako je lev nebo orel, či znaky moci a vítězství – například meč, či dýka.

I barvy měly svůj význam

Nejen zvířata a předměty měly určitou symboliku. Velkou roli ve výběru hrály i barvy. Červená, bílá, černá, modrá, zelená, či žlutá. Například červená mohla znázorňovat energičnost, či krveprolití, kterým si rod musel projít. Bílá bývá všeobecně vnímána jako barva čistoty a svobody. Naopak černá je pravý protiklad bílé. Je to barva negativní energie a černé magie. Zelená patří přírodě a všemožné zeleně, co se kolem nás vyskytuje. Tuto barvu mívaly ve znaku rody, které se zabývaly myslivostí a lovem.