Postaráme se o povolovací a schvalovací řízení

Územní plány, územní rozhodnutí, územní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení, kolaudační souhlas, předčasné užívání apod. – to všechno jsou oblasti, řízení a povolení, které jsou spojené s investičními akcemi. Jde však jen o zlomek všech povolovacích a schvalovacích řízení, kterými musí stavba projít. Abyste si ušetřili starosti nejenom s těmito řízeními, ale také s project managementem, obraťte se na naši společnost.

S povoleními si nelamte hlavu

Project management je široký pojem a oblast, která však musí stavět na příslušných legislativních základech. Bez různých povolení se tedy v žádném případě neobejde. Naši odborníci a právníci se však v potřebných úkonech a činnostech velmi dobře orientují, proto se můžete na nás obrátit s plnou důvěrou, pokud tyto povolení a schválení potřebujete zajistit a vyřídit.